Faculty


photo

Jie Zhou ,Ph.D.

Professor

photo

Jianjiang Feng ,Ph.D.

Associate Professor

photo

Jiwen Lu ,Ph.D.

Associate Professor


Ph.D Candidates
Master Candidates

Alumni


Han Hu 2008-2014 Institute of Deep Learning (IDL), Baidu Research, Baidu Inc.
Jifeng Dai 2009-2014 Visual Computing Group, Microsoft Research Asia
Siyuan Huang 2014-2016 University of California, Los Angeles.
Hao Liu 2014-2018 School of Information Engineering, Ningxia University, Yinchuan, China
Ziyan Wang 2015-2017 Massachusetts Institute of Technology
Ruogu Lin 2015-2018 Carnegie Mellon University
Ji Lin 2016-2017 Massachusetts Institute of Technology
Yi Tian 2017-2019 -